Autonummering/Auto kenmerk app

Microsoft Dynamics CRM heeft de mogelijkheid om automatisch kenmerken te genereren. Maar niet voor iedere entiteit. Met deze app beschikt u over een oplossing. Een oplossing die werkt op de eigen entiteiten van CRM en op uw aangemaakte entiteiten.
Volledig in te zetten naar uw wens: van een 100% automatisch opgehoogd nummer, tot een factuurkenmerk of een nog uitgebreider kenmerk.